Druh obecně prospěšných služeb

  • Sociální péče pro osoby předdůchodového, důchodového věku, děti a zdravotně postižené ve vazbě na zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
  • Posláním společnosti je zlepšování kvality a dostupnosti sociální péče formou poradenské, informační a vzdělávací činnosti pro osoby zdravotně a jinak znevýhodněné, sociálně vyloučené a pro osoby se ztíženým přístupem na trh práce.
  • Zajišťování služeb denního centra pro seniory a zdravotně postižené osoby.
  • Zajišťování služeb dětského centra pro matky s dětmi.

Komentáře jsou uzavřeny.